Thứ Năm, 27 tháng 7, 2023

Gieo hạt phát tài núi

Các hạt giống phát tài núi được thu hoạch vào đầu tháng 07/2023.

Chăm sóc gốc vạn lộc sau khi cắt ngọn giâm cành

Bài viết này ghi nhận lại quá trình trồng & chăm sóc các gốc cây vạn lộc đỏ, sau khi đã cắt phần ngọn giâm cành.

Trồng nho tại Sa Đéc

Vào 20/07/2023, tôi được 1 người bạn tặng 4 giống nho bao gồm: nho kẹo, nho mẫu đơn và 2 giống chưa rõ tên. 

Nho kẹo 126

Nho kẹo 126


Kiểu lá nho kẹo


Nho mẫu đơn

Nho chưa rõ tên

Các cây nho được đặt bên dưới tấm nylon trong suốt để che sương và mưa.

31/07/2023: cây nho mẫu đơn sau 10 ngày trồng vẫn còi cọc, khi kiểm tra đáy chậu có sùng đất. Mưa liên tục làm cây đã bị thối rễ. Tôi loại bỏ giá thể trồng cũ (bao gồm đất cát) và trồng lại bằng phân rơm hoai mục, ở chậu nhỏ hơn.