Thứ Năm, 27 tháng 7, 2023

Gieo hạt phát tài núi

Các hạt giống phát tài núi được thu hoạch vào đầu tháng 07/2023.
Cây Phát Tài Núi có tên gọi khác là Cây Đại Lộc, Cây Phất Dụ Rồng hay Cây Huyết Rồng. Trong ngôn ngữ khoa học, cây Phát Tài Núi có tên là Dracaena draco L thuộc họ Dracaenaceae (Bồng Bồng). Ngoài tự nhiên, Phát Tài Núi có thể cao trung bình từ 1 – 5m.

Quá trình gieo hạt phát tài núi

23/07/2023: Ngâm ủ hạt giống phát tài núi trong nước trong thời gian 48h

Một số ít hạt giống được tôi phơi khô


Bắt đầu gieo hạt phát tài núi ngày 25/07/2023.
02/08/2023: sau 1 tuần lễ thì 1 số hạt phát tài núi đầu tiên đã nảy mầm. Tôi đã trồng 1 hạt vào chậu với giá thể là sơ dừa.

1 số hạt đầu tiên nhú mầm
03/08/2023: Phun thuốc dưỡng và kích mầm cho các hạt phát tài núi. Đúng như dự tính thì khoảng ngày 09/08/2023 hạt sẽ mọc rễ và ngày 18/08/2023, các hạt phát tài núi sẽ phát triển lá.
07/08/2023: phun thuốc trừ nấm.
10/08/2023: Một số hạt phát tài núi đã phát triển rễ và chồi, tôi sang chậu trồng riêng. Hiện tại tỉ lệ nảy mầm rất thấp chỉ 16%.

11/08/2023: 

Một hạt phát tài núi rơi trên nền đất.

15/08/2023: Đem cây con phát tài núi để dưới lưới giảm 70% ánh sáng.

24.08.2023:


29/08/2023: