Thứ Năm, 27 tháng 7, 2023

Trồng nho tại Sa Đéc

Vào 20/07/2023, tôi được 1 người bạn tặng 4 giống nho bao gồm: nho kẹo, nho mẫu đơn và 2 giống chưa rõ tên. 

Nho kẹo 126

Nho kẹo 126


Kiểu lá nho kẹo


Nho mẫu đơn

Nho chưa rõ tên

Các cây nho được đặt bên dưới tấm nylon trong suốt để che sương và mưa.

31/07/2023: cây nho mẫu đơn sau 10 ngày trồng vẫn còi cọc, khi kiểm tra đáy chậu có sùng đất. Mưa liên tục làm cây đã bị thối rễ. Tôi loại bỏ giá thể trồng cũ (bao gồm đất cát) và trồng lại bằng phân rơm hoai mục, ở chậu nhỏ hơn.