Thứ Sáu, 11 tháng 8, 2023

Trồng môn quan âm (alocasia polly) xen với đa tam phúc

Cây môn quan âm (alocasia polly) không bị thối nhũn khi trồng với cây đa tam phúc (Ficus triangularis variegata).
Trồng môn quan âm xen với đa tam phúc

Trồng môn quan âm xen với đa tam phúc

Sau 2 tháng gieo các củ môn quan âm vào chậu đa tam phúc thì đa phần các củ đã nảy mầm. Tôi tách ra và trồng riêng ở chậu đường kính 10cm.

10/08/2023: tách các cây con môn quan âm và trồng vào chậu nhỏ. Giá thể trồng là phân rơm hoai mục.12-14/08/2023: phun thuốc phòng thối nhũn (Hymexazol) cho môn quan âm.

24/24/2023:

21/09/2023: