Thứ Bảy, 30 tháng 9, 2023

Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2023

Nhân giống cây ngọc bích (Aglaonema White Kiwi): tách bụi

Việc nhân giống cây ngọc bích (Aglaonema Super White) thường được thực hiện bằng cách giâm cành hoặc tách bụi tại thời điểm thay chậu. Tuy nhiên, cách nhân giống cây ngọc bích dễ dàng nhất là tách bụi vì dễ thực hiện tại nhà và tỉ lệ sống cũng cao hơn so với giâm cành.
Cây ngọc bích có thể dễ dàng nhân giống bằng cách tách bụi

Thứ Hai, 25 tháng 9, 2023

Trầu bà philodendron Jose Buono

Trầu bà philodendron Jose Buono được mua về ngày 20/06/2022.