Chủ Nhật, 1 tháng 10, 2023

Nhân giống vạn lộc trắng (Aglaonema Super White)

Cây vạn lộc trắng chỉ xuất hiện phổ biến hơn từ năm 2023. Đây là giống kiểng lá mới. Cách nhân giống cây vạn lộc trắng (Aglaonema Super White) trắng cũng tương tự như cách nhân giống vạn lộc đỏ, cây phú quý, cây ngọc ngân...

Cách nhân giống vạn lộc trắng (Aglaonema Super White)