Thứ Bảy, 16 tháng 12, 2023

Gieo hạt cúc ping pong 17.12.2023

Bắt đầu gieo hạt cúc ping pong vào ngày 17.12.2023, giá thể xơ dừa hoai mục