Thứ Năm, 21 tháng 12, 2023

[#26] Gieo hạt và trồng cúc lá nhám

Tôi gieo hạt lá nhám vào ngày 17/12/2023. Đứa em trai mua hạt giống cúc ping pong, tôi tìm hiểu thử thấy hoa cũng đẹp, thế là xin một ít hạt để trồng, nhưng khi hạt nảy mầm thì mới biết mình đang gieo hạt cúc lá nhám. Dù sao cũng đã gieo hạt, nên tôi cũng tiếp tục ghi nhận lại quá trình phát triển của cúc lá nhám và chia sẻ lại ở bài viết này.
Hoa cúc lá nhám sau 45 ngày trồng.

Hình dạng cúc lá nhám và cúc ping pong

Cây con cúc lá nhám

Cây con cúc Ping Pong
Bài viết chỉ dừng lại ở mức ghi nhận sự phát triển của cúc lá nhám từ khi gieo hạt đến khi nở hoa. 

Cúc lá nhám trồng bao lâu nở hoa?

Đối với giống cúc lá nhám được tôi gieo trồng thì thời gian từ khi gieo hạt đến khi nở hoa rộ là khoảng 50 ngày. Từ lúc hình thành nụ hoa đến khi hoa nở mất khoảng 7 ngày.

Cúc lá nhám nở hoa bao lâu thì tàn?

Hoa cúc lá nhám từ lúc hoa nở hoàn chỉnh đến khi hoa tàn là khoảng 12 ngày.

Quá trình phát triển cúc lá nhám sau khi gieo hạt

Tóm tắt quá trình phát triển của cây cúc lá nhám từ khi gieo hạt đến khi ra hoa:
  • 3-4 ngày: hạt nảy mầm
  • 15 ngày: cây cao khoảng 7-10cm. Trồng ra chậu nhỏ, đường kính ~10cm.
  • 18 ngày: cúc lá nhám hình thành nụ hoa.
  • 35 ngày: những bông hoa cúc lá nhám đầu tiên sẽ nở, nếu như giữ nguyên cây không bấm ngọn. Sang chậu lớn đường kính 23-24cm.
  • 45-50 ngày: cúc lá nhám ra hoa rộ.
17/12/2023: bắt đầu gieo hạt cúc lá nhám. Giá thể tôi sử dụng là xơ dừa đã ủ hoai mục. Hạt cúc lá nhám được ươm trong khay 72 lỗ. Vị trí gieo trồng bên dưới lưới che 60% ánh sáng.
Khay gieo hạt cúc lá nhám

Hạt giống cúc lá nhám mix màu.

Vị trí gieo trồng.
20/12/2023: sau 3 ngày gieo hạt thì cúc lá nhám nảy mầm.

23/12/2023:

27/12/2023: cúc lá nhám sau 10 ngày gieo hạt .

03/01/2024: Sau 15 ngày gieo hạt cúc lá nhám, tôi tiến hành trồng sang chậu nhỏ C6 (đường kính 10-12cm). Giá thể trồng cúc lá nhám: 70% phân rơm hoai mục + 30% vỏ trấu.


Cúc lá nhám sau 15 ngày gieo hạt

12/01/2024: tôi bấm ngọn 1 số cây cúc lá nhám.


15/01/2024: Sau 18 ngày gieo hạt, 1 số cây cúc lá nhám hình thành nụ hoa.


17/01/2024: 

24/01/2024: Sau 35 ngày gieo hạt hoa thì những bông cúc lá nhám đầu tiên nở, đây là những cây vẫn còn nằm trong khay ươm, tôi không trồng ra chậu.  Tuy cây còi cọc nhưng nở hoa sớm, hoa rất nhỏ và ít cánh hoa. Ở thời điểm này, tôi thay chậu cho 1 số chậu cúc lá nhám đã trồng vào chậu C6 trước đó. Tôi đã trồng sang chậu C10 (đường kính 23-24cm).
Cúc lá nhám nở hoa sau 35 ngày gieo hạt.


Trồng cúc lá nhám ở chậu lớn 23-24cm.
01/02/2024: Các cây cúc đã trồng chậu C10 chuẩn bị nở hoa. Cùng 1 thời điểm gieo hạt, nhưng:
  • Những cây cúc giữ nguyên trong khay ươm sẽ nở hoa sớm hơn (khoảng 35 ngày), nhưng hoa rất nhỏ, ít cánh hoa. 
  • Những cây cúc lá nhám được sang chậu, cây vẫn tiếp tục phát triển thân lá. Đến khoảng 40 ngày thì nụ hoa mới phát triển to. Khi nở hoa to hơn và nhiều cánh hoa hơn!

Bông hoa bên trái chụp từ cây vẫn trồng trong khay ươm, bông hoa bên phải đã trồng chậu lớn C10
Các cây cúc lá nhám đầu tiên nở hoa là những cây giữ nguyên trong khay ươm!
Một số màu cúc lá nhám đã gieo hạt.
Cúc lá nhám sau 45 ngày trồng.