Thứ Sáu, 22 tháng 12, 2023

Gieo hạt hoa sao nhái

Ngày 22/12/2023, tôi bắt đầu gieo hạt 1 số giống hoa sao nháy ngoại, trong đợt đầu tiên này bao gồm 6 giống sao nháy. Bài viết này sẽ ghi nhận lại quá trình gieo hạt sao nháy đến khi nở hoa.
Hạt giống hoa sao nháy kép từ Nhật Bản コスモス 「ダブルクリック」.

Các giống sao nháy ngoại vừa trồng

  • Sea shells: cánh hoa cuộn tròn như vỏ sò.
  • Purity cosmos: cánh đơn, hoa trắng, tôi đặt mua giống sao nháy SONATA dạng cây lùn, nhưng giao nhầm thành giống Purity dạng thân cao, hạt giống sao nháy bán nhiều trên sàn thương mại điện tử, nhưng chọn được nơi mua đúng giống thật khó!).
  • Dazzling (cánh đơn, hoa đỏ).
  • Sao nháy cao mix: đặt mua giống sao nháy tím kép Double click cranberries lại giao thành giống này!
  • Sao nháy vàng kép Lemony
  • Sao nháy kép mix Nhật Bản
Một số giống hoa sao nháy ngoại tôi mua


Và đây là các bịch hạt nhận được, tiếc là đã thiếu giống hoa sao nháy Caribe

Quá trình gieo hạt hoa sao nháy


22/12/2023: bắt đầu gieo hạt, giá thể gieo hạt sao nháy là xơ dừa hoai mục.

Sau 1 ngày gieo hạt thì giống sao nháy trắng Purity đã có 1 hạt chuẩn bị nảy mầm.

27/12/2023: sao nháy sau 5 ngày gieo hạt12/01/2024: trồng sao nhái ra chậu c7

27/01/2024: Sau 25 ngày gieo hạt các giống sao nhái đã nở hoa. Lúc này tôi cắt tỉa ngọn và rải phân bón tan chậm.