Thứ Tư, 27 tháng 12, 2023

Gieo hạt ớt baby

Ớt baby được gieo hạt vào ngày 20/12/2023. Hạt ớt được lấy từ trái mua tại siêu thị. Giá thể sử dụng để gieo trồng ớt baby là xơ dừa.

17/01/2024: sau 17 ngày gieo hạt, tôi bắt đầu trồng ớt baby ra chậu nhựa đen C6.
Ớt baby sau 17 ngày gieo hạt

Trồng ớt baby ra chậu C6
24/01/2024: bấm ngọn cho cây ớt chuông baby.