Thứ Hai, 25 tháng 12, 2023

[#6] Hoa hướng dương ngoại Goldy Double

Hoa hướng dương ngoại Goldy Double có màu vàng đậm, tâm màu xanh lục đến vàng, với nhiều lớp cánh hoa. Đường kính hoa từ 12-17cm. Thân cao 45-60cm. Goldy Double có hình dáng tương tự nhưng trưởng thành sớm hơn giống hướng dương Giant Sungold. Phấn hoa rất ít. Phân nhánh nhiều.

Hoa hướng dương ngoại Goldy Double

  • Màu cánh hoa: vàng đậm
  • Nhụy hoa: vàng đến xanh lá
  • Đường kính hoa: 12-17cm
  • Loại thân: phân nhánh
  • Chiều cao: 150-180cm
  • Thời gian trồng đến khi nở hoa: 85 - 95 ngày

20/12/2023: bắt đầu gieo hạt hướng dương  Goldy Double
Hình dáng hạt hướng dương Goldy Double 
24/01/2024: sau 35 ngày cây cao khoảng 20cm, bắt đầu hình thành nụ hoa.

07/02/2024: Sau khoảng 50 ngày thì hướng dương  Goldy Double đã nở hoa đầu tiên.