Chủ Nhật, 28 tháng 1, 2024

[#22] Trồng hoa cúc công chúa Gaillardia Arizona Sun

Bông cúc công chúa Gaillardia Arizona Sun được tôi mua trồng cùng đợt với cúc công chúa Gaillardia Red Shades. Sau khi gieo hạt cúc công chúa từ 120 - 155 ngày sẽ nở hoa.

Bông cúc công chúa Gaillardia Arizona Sun có 2 màu sáng đỏ rìa vàng, đường kính bông 7-8cm; Rất sai bông ngay trong năm đầu tiên và ra hoa liên tục từ tháng 7 tới tháng 9 và tạo hình cầu; độ đồng đều cao; Rất dễ trồng với khả năng thích ứng đất đa dạng và chịu đựng cao, sống lâu năm. Cây cao 25 - 30cm; 

Trồng hoa cúc công chúa Gaillardia Arizona Sun

03/01/2024: Tôi bắt đầu gieo hạt cúc công chúa Gaillardia Arizona Sun. Hạt giống cúc công chúa Gaillardia Arizona Sun và Gaillardia Red Shades đều có màu xanh lá y như nhau!

Bịch hạt giống cúc công chúa Azirona  SunCác chủng loại hoa được gieo trồng ngày 03/01/2024.