Thứ Năm, 18 tháng 1, 2024

Các giống hướng ngoại nên trồng thử!

Bài viết tổng hợp các giống hướng dương ngoại nên trồng.
Hướng dương Ring of Fire, từ vườn National Garden Bureau.

Các giống hướng ngoại nên trồng

Hiệp hội Làm vườn Hoàng gia Anh (RHS) đã thử nghiệm hơn 100 giống hoa hướng dương vào năm 2015 và chọn ra 5 loại tốt nhất trong số các loại cao :
 • ‘American Giant’ (a 10-foot yellow bloomer)
 • ‘Goldrush’ (an orange-yellow six-footer)
 • ‘Greenburst’ (a double-petaled, yellow-orange six-footer with a green center)
 • ‘Solar Power’ (a mahogany-red seven-footer)
 • ‘Sunbright’ (an orange seven-footer).
Sáu loại hoa hướng dương cao được Cục Vườn Quốc gia khuyên dùng là:
 • ‘Kong’ 
 • ‘Mammoth’
 • ‘Sunforest’
 • ‘Russian Giant’
 • ‘Ring of Fire’
 • ‘Valentine’

Nguồn: