Thứ Tư, 3 tháng 1, 2024

[#10] Cúc công chúa Gaillardia Red Shades

Giống cúc công chúa đỏ (Có tên đầy đủ: Gaillardia aristata 'Arizona Red Shades') được tôi gieo trồng ngày 03/01/2024. Giống cúc này sau khi gieo hạt 120 - 155 ngày sẽ nở hoa, và là loại cúc trồng lâu năm.
Bịch hạt giống cúc công chúa Red Shades tôi vừa mua

Thông tin về cúc công chúa Gaillardia Red Shades

Giống cúc công chúa đỏ này hoa có đường kính khoảng 10 cm, cây nhỏ gọn có chiều cao trung bình 30 cm.
Gieo trồng cúc công chúa Gaillardia Red Shades

03/01/2024: Tôi bắt đầu gieo hạt cúc công chúa đỏ. Hạt cúc công chúa Gaillardia Red Shades khá nhỏ như đầu kim và có màu xanh lá cây khá lạ.

Các chủng loại hoa được gieo trồng ngày 03/01/2024.
27/01/2024: