Thứ Bảy, 20 tháng 1, 2024

Danh sách các giống hướng dương vườn đã trồng

Tổng hợp danh sách các giống hướng dương ngoại đã được trồng tại vườn. Hiện tại tôi đã sưu tầm và trồng được 17 giống hướng dương ngoại.

Danh sách các giống hướng dương đã trồng tại vườn

 1. Hướng dương ProCut Plum
 2. Hướng dương trắng Procut White Nite
 3. Hoa hướng dương ngoại Goldy Double
 4. Hoa hướng dương ngoại ProCut Bicolor
 5. Hoa hướng dương xanh Sunfill Green
 6. Hướng dương Sunfinity
 7. Hoa hướng dương ngoại Joker
 8. Hoa hướng dương ngoại ProCut® Red
 9. Hoa hướng dương ngoại Cherry Rose
 10. Hoa hướng dương Lemon Cutie
 11. Hoa hướng dương Red Velvet
 12. Hướng dương Mardi Gras
 13. Hướng dương Florenza.
 14. Hướng dương Floristan.
 15. Hướng dương Chocolate: màu đỏ đen.
 16. Hướng dương Sunfill Purple: Kiểu hình hoa lạ mắt, màu có vẻ không đẹp.
 17. Hướng dương White Lite: đã trồng hướng dương White Nite nên mua thêm giống này để xem sự khác biệt.

Các giống hướng dương chuẩn bị trồng thêm

 • Hướng dương Moulin Rouge: giống này có màu đỏ sậm.
 • Hướng dương Sunflower Shock-o- Lat: màu độc đáo