Thứ Tư, 3 tháng 1, 2024

[#9] Sao nhái đỏ sọc trắng cánh kép Velouette

Sao nhái ngoại sọc cánh kép Velouette thuộc dòng sao nhái Cosmos bipinnatus,  có màu đỏ đậm nhất với các sọc trắng tương phản đẹp mắt và (trên cùng một cây) có màu đỏ đậm nhất với các sọc trắng tương phản đẹp mắt và (trên cùng một cây) những bông hoa màu trắng với những bông hoa màu đỏ sẫm.

Sao nhái đỏ sọc trắng Velouette

Những bông hoa sao nhái Velouette riêng lẻ không tồn tại lâu trong bình, khoảng 4-6 ngày, nhưng mỗi thân có nhiều hoa nở ra trong khoảng thời gian một tuần.
  • Cây mọc cao từ 60-80cm.
  • Ngày đến khi trưởng thành: 75-90 ngày.Gieo hạt và trồng sao nhái Velouette

05/01/2024: Tôi bắt đầu gieo hạt sao nhái đỏ sọc trắng Velouette. Mỗi chậu tôi gieo trồng 2 hạt sao nhái Velouette. Giá thể trồng là xơ dừa hoai mục + 5-10 hạt phân bón tan chậm 
Bịch hạt giống sao nhái đỏ sọc Velouette khi mua về

Bịch hạt giống sao nhái còn rất mới vừa được đóng gói vào 2023.

Hình dạng hạt sao nhái Velouette

Mỗi chậu tôi gieo trồng 2 hạt sao nhái Velouette

Loại phân bón tan chậm tôi sử dụng khi trồng sao nhái

10/01/2024: sao nhái đã nảy mầm cao khoảng 3cm.


25/01/2024: Sao nhái cánh kép Velouette có tốc độ phát triển khá chậm. Cây sau 20 ngày chỉ cao khoảng 6-7cm.

07/02/2024: Sau 1 tháng trồng, tôi cắt tỉa ngọn cây sao nhái đỏ sọc Velouette