Thứ Ba, 16 tháng 1, 2024

[#14] Sunfinity: Giống hướng dương cho hoa liên tục!

Trước giờ tôi chỉ biết rằng mỗi cành hướng dương sau khi hoa tàn thì cây cũng sẽ chết dần. Tuy nhiên qua tìm hiểu có giống hướng dương Sunfinity do Syngenta (trước giờ tôi chỉ biết cty này sản xuất thuốc BVTV có hẳn 1 bộ phận nghiên cứu và trồng các giống hoa) tạo ra, cây hướng dương này nở hoa không ngừng, nhiều cành và nhiều hoa hơn trong suốt mùa sinh trưởng.
Hướng dương Sunfinity trồng chậu

Mua hạt giống hướng dương Sunfinity

Do đó, tôi tìm trên các sàn thương mại điện tử xem có bán hạt giống hướng dương Sunfinity hay không. Tuy nhiên, không tìm thấy shop nào bán loại hướng dương này. 
Đa phần các shop bán hạt giống chỉ ghi đặc tính của cây hướng dương chứ không ghi chi tiết tên giống khi bán, ví dụ: hướng dương tháp, hướng dương lùn siêu bông...trong số này cũng có thể có giống Sunfinity? Trên Shopee có bán giống hướng dương Suncredible® Yellow Sunflower có hình dạng tương tự nhiều thân nhưng form hoa thì không phải!

Hướng dương Suncredible® Yellow Sunflower. Nguồn ảnh: Shopee 

Để chính xác tôi đã mua bịch hạt giống hướng dương Sunfinity của Park Seed từ Amazon

Bịch hạt giống Sunfinity mua từ Amazon

Đặc tính hướng dương Sunfinity

 • Mỗi cây phân nhánh tạo ra trung bình 50 bông hoa màu vàng và những cây phát triển tốt có thể tạo ra hơn 100 bông hoa.
 • Đường kính hoa: 8-10cm, thuộc loại nhỏ.
 • Chiều cao khi trồng đất: 180-200 cm.
 • Chiều cao khi trồng chậu: 75-80 cm.
 • Ngày từ gieo đến vô chậu: 15-20 ngày.
 • Ngày từ khi gieo đến khi hoa nở rộ: 70-75 ngày
 • Có khả năng chống chịu bệnh phấn trắng và sương mai mạnh hơn nhiều giống thông thường.

Trồng hướng dương Sunfinity

 Quá trình phát triển của hướng dương Sunfinity từ khi gieo hạt:
 • Ngày thứ 5: hạt sẽ phát triển rễ.
 • Ngày thứ 6: bắt đầu phát triển lá mầm.
 • Ngày thứ 14: trồng ra chậu nhỏ 10-12cm.
 • Ngày thứ 22: trồng chậu lớn.
 • Ngày 28: có thể giao ra cửa hàng để bán.

17/01/2024: Bắt đầu gieo hạt, giá thể để gieo hạt hướng dương Sunfinity là phân rơm hoai mục. Các hạt được gieo trong khay ươm, lượng giá thể cao khoảng 5cm.
Màu sắc cây hướng dương Sunfinity: cây con.

Hạt hướng dương Sunfinity có màu đen sậm

Giá thể gieo hạt: phân rơm hoai mục.
Video gieo hạt:

21/01/2024: Sau 4 ngày, hướng dương Sunfinity nảy mầm.

26/01/2024: Tôi rải ít phân tan chậm vào khay ươm hạt giống hướng dương Sunfinity.


30/01/2024: sau 14 ngày gieo hạt, tôi trồng hướng dương Sunfinity ra chậu C6.  Gieo 5 hạt, chỉ có 4 cây nảy mầm, trong đó 2 cây khá nhỏ còi cọc!


Giá thể trồng hướng dương Sunfinity

Cây con của giống hướng dương Sunfinity

Trồng vào chậu C6

4 cây hướng dương Sunfinity sau khi thay chậu. 2 chậu đỏ, 2 chậu đen