Thứ Năm, 4 tháng 1, 2024

[#11] Trồng cây hoa tình yêu FiveSpot

Cây hoa tình yêu FiveSpot được tôi gieo trồng ngày 04/01/2024, ở bịch hạt giống hoa fivespot có ghi chú là cần ủ lạnh 30 ngày trước khi gieo trồng.Cây hoa tình yêu FiveSpot (có khi gọi là hoa Mắt xanh, có tên khoa học: Nemophila maculata) hoàn hảo trong vườn hay chậu, chỉ cao 15cm và rủ trải rộng 30cm. Thời điểm thu hoạch: 50 - 60 ngày. Thời gian nảy mầm CẦN Ủ TRONG TỦ LẠNH 30 NGÀY TRƯỚC KHI MANG RA NGOÀI ĐỂ Ủ NẢY MẦM TRONG 7  - 15  NGÀY.

Cây con FiveSpot
03/01/2024: bắt đầu gieo hạt cây hoa tình yêu.27/01/2024: ủ trong tủ lạnh  được 25 ngày.