Chủ Nhật, 28 tháng 1, 2024

[#23] Trồng hoa Pansy Red Gold

Hoa Pansy Red Gold được tôi gieo hạt vào ngày 24/01/2024. 

Trồng hoa Pansy Red Gold 

24/01/2024: bắt đầu gieo hạt hoa Pansy.

Kinh nghiệm trồng hoa Pansy

Nội dung bên dưới được chụp lại từ video: How To Grow Pansy From Seed (With Full Updates)

Quá trình phát triển của cây hoa Pansy từ khi gieo hạt

6-9 ngày: hạt Pansy nảy mầm.
15 ngày: cây Pansy có 2-3 lá.
25 ngày: cây Pansy có 3-4 lá thật. Khi này có thể tách cây Pansy trồng riêng.
30-33 ngày: bắt đầu có nụ hoa. Cần ngắt bỏ.
40 ngày: Pansy bắt đầu nở hoa rộ.

Các bước trồng hoa Pansy từ hạt như sau:
  • Giá thể gieo hạt hoa Pansy: 70% vermi + 30% cát.
  • Tưới ẩm gía thể trồng.
  • Rải hạt giống đều khắp mặt chậu
  • Phủ 1 lớp mỏng giá thể trồng lên.
  • Tưới ẩm sau khi gieo hạt Pansy.
  • Đặt ở vị trí có nắng nhẹ hoặc dưới lưới che 50% nắng.
  • Sau 25 ngày tách cây Pansy trồng riêng.  Giá thể trồng Pansy: 50% đất+ 30% phân rơm hoai mục + 20% cát. Tưới nước sau khi trồng cây con.
  • Để ở vị trí có nắng nhẹ khoảng 2-3 ngày.
  • Khi hoa Pansy đầu tiên nở, cần ngắt bỏ.
Giá thể gieo hạt hoa Pansy


Tưới ẩm giá thể gieo hạt Pansy

Hạt giống Pansy

Rải hạt Pansy, sau đó phủ lớp mỏng giá thể bên trên.

Tưới ẩm sau khi gieo hạt.

Hạt Pansy nảy mầm sau khoảng 6-9 ngày từ khi trồng.

Pansy sau 15 ngày gieo hạt

Pansy sau 25 ngày gieo hạt.

Sau 25 ngày, có thể tách cây Pansy ra trồng riêng.

Giá thể trồng hoa Pansy


Tưới nước sau khi trồng hoa Pansy (cây con)

Pansy sau 33 ngày trồng.