Thứ Tư, 7 tháng 2, 2024

Lai tạo cúc lá nhám

Tôi bắt đầu việc thụ phấn cho cúc lá nhám vào ngày 06/02/2024. Cúc lá nhám có thời gian từ khi gieo hạt đến khi nở hoa nhanh chóng chỉ khoảng 60 ngày. Nên việc trồng thử các giống sau khi lai tạo sẽ nhanh, cơ hội quan sát được các giống cúc lá nhám sau khi lai tạo cũng nhiều hơn.
Thông tin bên dưới được tôi dịch lại từ nguồn: https://www.gardenweb.com/discussions/4576083/how-to-hybridize-zinnias-it-s-easy?n=8
scabious zinnias

Nhị hoa (đực) và nhụy hoa (cái) của cúc lá nhám

Các bông hoa cúc lá nhám có phấn hoa ở Nhị(sao biển màu vàng mờ) và đầu nhụy (dây hình chữ Y) nhận phấn hoa.


Mỗi nhụy đều có khả năng tạo ra hạt giống cúc zinnia nếu nó được thụ phấn bởi một con ong hoặc bởi bạn. Bạn rất dễ “làm ong” vì bộ phận sinh sản của cây cúc lá nhám tương đối lớn và dễ tiếp cận.

Có một số cách để chuyển phấn hoa từ Phấn hoa sang Nhụy. Một cách là sử dụng cọ vẽ của họa sĩ. Sau đó chạm cọ vào (các) nhụy của bông hoa cúc lá nhám mà bạn muốn thụ phấn.

Thời điểm nào có thể thụ phấn cho cúc lá nhám?

Đầu nhụy sẽ có màu vàng và dễ thụ phấn trong vòng một tuần đến 10 ngày, vì vậy bạn có nhiều cơ hội để nó được thụ phấn. Khi các Nhụy mà bạn thụ phấn sẽ teo lại và chết, chúng không còn khả năng tiếp nhận nữa.
Ảnh trên: nhụy hoa có thể thụ phấn. Ảnh dưới: nhụy hoa đã khô đen không thể thụ phấn.


Sau khi thụ phấn bao lâu hoa cúc lá nhám sẽ tạo hạt?

Quá trình lai tạo cúc lá nhám

06/02/2024: Tôi lấy phấn hoa từ nhị hoa cúc lá nhám màu đỏ để thụ phấn cho nhụy hoa cúc lá nhám màu vàng.
Một số màu hoa cúc lá nhám

Phấn hoa cúc lá nhám
Liên kết tham khảo về cách lai tạo cúc lá nhám