Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2024

Bệnh thối gốc (lở cổ rễ) trên cúc thạch thảo

Tôi có nhận được câu hỏi của chị Trần Mai Lý về loại nấm mốc trắng gây hại ở phần gốc rễ cây cúc thạch thảo của chị, kèm theo hình ảnh sau:
Hình ảnh do chị Trần Mai Lý cung cấp.
Chào chị, cây cúc thạch thảo của chị có thể nhiễm nấm Sclerotium Rolfsii gây ra bệnh lở cổ rễ, mốc trắng.
Bệnh này chủ yếu phòng ngừa từ đầu bằng cách xử lý ủ giá thể trồng với trichoderma để diệt mầm bệnh trước khi trồng. Nếu mới phát hiện bệnh chị có thể dùng thuốc có thành phần Tebuconazole + Propiconazole (Tepro Super 300EC của cty Hợp trí để tưới thân lá và cả gốc). Nếu trồng đất, khu vực cây nhiễm bệnh chị cũng cần tưới thuốc diệt nấm trên hoặc trichoderma để diệt mầm bệnh cho các cây trồng sau này.
Tepro Super 300EC, trừ bệnh lở cổ rễ


Bệnh thối gốc (lở cổ rễ) trên cúc thạch thảo Sclerotium Rolfsii

Triệu chứng bệnh:

- Nấm xâm nhiễm vào phần thân cây sát mặt đất, vết bệnh lúc đầu nhỏ màu nâu tươi hơi lõm, về sau vết bệnh lan rộng có thể dài tới vài centimet bao quanh thân, gốc, lan rộng xuống tận cổ rễ dưới mặt đất.

- Mô vết bệnh dần dần bị phân hủy, các lá dưới gốc héo vàng và rụng trước, sau đó lan lên các lá phía trên, cuối cùng dẫn tới các lá héo rũ, cây khô toàn thân.

Các biểu hiệu gây hại của nấm Sclerotium rolfsii trên cây họ cúc Aster


Đối với bệnh do nấm Sclerotium rolfsii có thể cày sâu 10-13 cm để vùi lấp hạch nấm và dùng một số loại nấm đối kháng như : Trichoderm, Gliocladium...

Biện pháp hóa học thường hiệu quả thấp do tác nhân gây bệnh tồn tại chủ yếu trong đất, xâm nhiễm gây hại ở bộ phận rễ, cổ rễ thân sát mặt đất. Tuy nhiên, trong những trường hợp thực sự cần thiết có thể dùng một số loại thuốc phun để tăng cường sức đề kháng cho cây và hạn chế bệnh lây lan như: 
  • Rovral, Viroval, Hạt vàng, Carbendazim, Benlat... (dùng đối với bệnh do nấm Sclerotium rolfsii);
  • Aliette, Ridomil, Phosacide... (dùng đối với bệnh do nấm Phytophthora capsici); 
  • Streptomycine 50-200ppm, Kasamin, Starner... (dùng đối với bệnh do vi khuẩn).