Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2024

Trồng cà chua trái cây Grape

Giống cà chua trái cây Grape được tôi gieo trồng từ hạt vào ngày 01/02/2024. Trong đợt này, tôi gieo 4 giống cà chua: cà chua trái cây Grape, cà chua trái cây Canary chịu nhiệt siêu ngọt, Hạt giống cà chua anh đào Tidy, Hạt giống cà chua bi lùn đỏ Smash.

Cà chua siêu ngọt Grape là giống cà chua trái cây ngot nhất của công ty Johnny's (Mỹ), hương vị rất ngọt ngào, thịt chắc, ít hạt, giòn.

Quá trình trồng cà chua trái cây Grape tại vườn

  • 4-5 ngày: hạt cà chua Grape nảy mầm.
  • 15 ngày: bón phân NPK 30-9-9 + tím Đức 15-3-20 TE. Liều lượng khoảng 20 hạt/chậu C8 (đường kính 18cm).  
  • 20 ngày: tưới phân bón lá Miracle Gro 20-20-20+TE.
  • 30 ngày: thay chậu lớn C12.
  • 37-38 ngày: cà chua Grape có hoa.
05/02/2024: bắt đầu gieo trồng cà chua trái cây Grape

Tưới ẩm sau khi gieo hạt cà chua Grape
05/02/2024: Cà chua Grape nảy mầm, lúc này thì cà chua Tidy cũng nảy mầm (2 giống cà chua: Canary và cà chua bi lùn đỏ Smash không nảy mầm, tôi sẽ gieo trồng lại)

15/02/2024: Rải phân bón NPK 30-9-9+ tím Đức 15-3-20. Liều lượng khoảng 20 hạt, rải ở thành chậu. 
24/02/2024: Sau 20 ngày tôi tưới phân bón lá
Cà chua Tiny (bên trái ảnh), Cà chua trái cây Grape (bên phải ảnh).

Phân bón lá Miracle-Gro 20-20-20
01/03/2024: thay chậu lớn C12 (đường kính miệng chậu 30cm). Xung quanh chậu, tôi phủ thêm lục bình để che bớt nóng và từ từ phân hủy thành phân hữu cơ.
Cà chua Tidy (trái) và cà chua Grape (phải) sau khi thay chậu C12.