Quy định chung

Để blog hoạt động tốt, chúng tôi đề nghị các bạn đọc kỹ, chấp thuận và thực hiện nghiêm túc các quy định sau khi viết bài hoặc bình luận trên blog:
1.     Không bàn chuyện liên quan đến chính trị, tôn giáo trong các bình luận
2.     Không dùng ngôn ngữ thiếu văn hóa, vi phạm các chuẩn mực đạo đức, văn hóa truyền thống Dân tộc Việt Nam.
3.     Không được gửi bài hoặc hình ảnh có nội dung thô tục, khiêu dâm.
4.     Tuân thủ các quy tắc về việc trích dẫn tin (bài) phải có xuất xứ.
10.   Tuyên bố trách nhiệm: Những thông tin được cung cấp tại đây do tôi thu thập từ các nguồn được coi là đáng tin cậy. Việc cung cấp các thông tin này chỉ phục vụ mục đích tham khảo. Các thông tin trên blog có thể thay đổi tôi không có trách nhiệm phải thông báo về những thay đổi này.
Chúng tôi có quyền sửa đổi các quy định này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.
Xin cảm ơn!